Vägbeskrivning

Från Lidköping, Rv44, sväng av i Gillstad mot Järpås 9, efter c:a 3-400m sväng ytterligare en gång mot Järpås 9. Följ vägen c:a 4 km till Häggesled, fortsätt genom byn och ni kommer till bygdegården (skylt visar)

 

Från Järpås, följ Storgatan ut ur Järpås, väl framme i Häggesled ta höger i trekorsningen. Efter ca 100 m ligger bygdegården på vänster sida.