Styrelsen för Häggesleds bygdegårdsförening fr.om. 2017-08-17 består av:

Ordförande: Ulla Sjunnesson,

Vice ordförande: Christina Johansson, 

Kassör: Eilert Källervald,

Sekreterare: Linda Berglund

Vice sekreterare: Marianne Frii

Ledamöter:

Elving Nilsson

Claes Väänäen

Suppleanter:

Stig Hildingsson

Bengt Franzén

-------------------------------------------------------------------------------

Ansv. hemsidan:

(vakant)

Back up. Linda Berglund